Jean Baptiste Feilner - Oldenburg - Bremen - Hannover - Borkum - Braunschweig - Emden
Jean Baptiste Feilner - Oldenburg - Bremen - Hannover - Borkum - Braunschweig - Emden
Jean Baptiste Feilner
Rosenstraße 29, Oldenburg i.Gr
Georgstraße 1, Hannover
Richtweg 6b, Bremen
Borkum
Emden
südliche Wilhelmstraße 88, Braunschweig

Cat: 2018-994